/egy/ - Egyptian Anons

.الحياة عامله زي الخيارة، يوم في إيدك و يوم في طيزك


New Reply
Name
×
Email
Subject
Message
Files Max 5 files95.4MB total
Password
[New Reply]


Matrix Room: https://matrix.to/#/#EG:matrix.org
Retroshare Thread: >>58


في الثريد ده هنكسم يوم الجمعه بسبب سلبياته و دوشته و زحمته المشتته
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه

كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
كسم يوم الجمعه
Replies: >>1290 >>1552
كسمك انتا يا انون
فرحان فيك انك هتتناك فجهنم
Replies: >>359
>>358
انت نيوفاج فشخ
الثريد ده كان بينزل زمان اوي و كان بيبقى مليان ريبلاي الناس بتكسم فيه الجمعه و انا بعمل recreation للثريد
كسم جهنم ده كلو وهم في الوهم
مش مهم انا فرحان فيك انك عايش في وهم لا متناهي يا انون
انا كنت مفكر انا الوحيد الي بكسم يوم الجمعه وبحس انه يوم كرينج وبضان نيك كدة

اليوم دا بجد بحس فيه اني مكتئب 
كسم يوم الجمعه
Replies: >>361
>>360
ده غير الناس الكتار فشخ في الشوارع مبتعرفش تعدي و الدوشه عموما و الشيوخ المعرصه الي بتنعر و يوم ابن دين كلب يا عم
كوسومممممممم الجمعه
يلعن كسم كل حاجه تخص يوم الجمعه
> ماشي في الشارع يوم الجمعة
> لقيت ناس حاطة سجاجيد بلاستك في الشارع
> الساعه 12 واقفين عليها وقافلين الشارع
> كلهم حوافي 
> مرة واحده بدأت القرفصة
> كلو مصدر طيزة للي وراه
> بتخيل نفسي بديهم بعبوص واجري

كسم يوم الجمعة
Replies: >>540
>>538
كسم الجمعه لاجلك يانون فعلا قفلت الشوارع دي 
بضان اوى
كسم يوم الجمعه
كسمم يوم الجمعه
كسمك كلكم  يولاد الشرموطة يا ملحدين
Replies: >>693 >>702
>>692
>جهاد
انون ضامن "الجنه" خلاص
يا عم الجمعه ده يوم خرا بيضايقنا نعمل ايه بنشتم و براحتنا يا كسمك هو مينفعش الواحد يتنعم بحريه رأي في البلد بنت الوسخه دي
ما نشتم احسن من اننا نفجرلكو مسجد ولا حاجه احنا بننفس عن غضبنا و قرفنا و لابدين في النت عشان دي الطريقه الوحيده الي نقدر نتكلم فيها براحتنا يا صلعم يمفتري احنا مهنصدق فرصه تطلعنا من البلد الاستعماريه الوسخه دي الي ماشيه بمبدأ "انت مسلم لازم مسلم، انت مش مسلم هنقتلك و نفشخك و نكسحك و نجيبلك امراض نفسيه" انتو الي مخليين الاسلام زباله في نظرنا بسبب همجيتكم و سيطرتكم شراميط
كسم يوم الجمعه
>>692
> كسمك كلكم  يولاد الشرموطة يا ملحدين
هل دينك امرك بسب الاخريين ؟ هذه هي اخلاقكم
Replies: >>710
>>702
لا يا كسمك انا الي امرت نفسي
طب ليه يا أنانين منحترمش وجود الأنانين المسلمين زي ما هما بيحترموكو هنا
Replies: >>739 >>801
>>738
>طب ليه يا أنانين منحترمش وجود الأنانين المسلمين زي ما هما بيحترموكو هنا
عادي يا انون ماتشيل هم
>>738
>طب ليه يا أنانين منحترمش وجود الأنانين المسلمين زي ما هما بيحترموكو هنا
كسم المسلمين عالمسيحيين عالملحدين على اي حد
لان ببساطة مش فارقة دا انونيموس بورد يعني لو اي خول شتمني او شتم ديني دا شئ مش هيأثر لانك متعرفهوش
وانا ككافر تلحود عادي يعم كسم الالحاد عالملحدين على يوم الجمعة
كسم يوم الجمعة على كسم المسلمين على كسم الامام على كسم الخطبة على كسم دورة المياه الي رحتها وسخة حتى مش عارف ادخل اضرب عشرة
على كسم الرسول ابن الزانية الي عمل حاجة علقة زي دي
على كسم المكرفونات اجدعانن كسم دي شغلانة متحط كسمين ام السماعة جوا ولا فطيزك مش عايز اسمع النهيق بتاعك ان قد ايه رسولك كان جامد وحرامي قد الدنيا وبيسرق الناس انا فعلا زمان قطعت سلك مكبر من بتاعهم وانا صغير عشان ادان الفجر كان بيصحيني كسم دي شغلانة بنت زانية بصحيح
مش عارف اذاكر يا ولاد ستين وسخه من صوت الميكروفونات وطو دين ابوووها يلعن دييين ابوكو 
كسم يوم الجمعة
المنافق البيدوفيلي ابن المتناكه عمال يعيط في الميك و صوتو بضاااااااااااااااان انا مهصدق اطلع من كسمها بلد على كسم الجمعه
img-2024-01-12-15-46-27.png
[Hide] (342.9KB, 319x600) Reverse
كسم الجمعة
>>357 (OP) 
الصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت يا ولااااااااااد المرااااااااااااااا
كسسسسسسسسسم يوووووم الجووومعاااه
كسم يوم الجمعه
>>357 (OP) 

مسلم، مسيحي، ملحد، داعشي، شيعي، سني، قرأني، ارثوذوكسي، بروتستانتي، كاثوليكي، شهود يهوه، يهودي، بوذي، هندوسي

كللللللو بيقوووووووووول 
كووووسسسسسسسسسسم يووووووووم الجمممممممممعة
كسمكم كلكم انتو يولاد الزانيه
Replies: >>1603
>>1557
W mans
كسم الملحدين
Replies: >>1608
>>1603
>mans
دي لوحدها دليل كفاية انك عربي مصاص زب البعير مسلم بيدوفيلي شرموط جاهل ابن وسخة عمر  ما حد فيكو هيبقا عاقل
Replies: >>1609 >>1650
>>1608
كسمك يا كسمك يا بن الشرموطة الشرموطة المتناكة الي بتتناك و 
 بتتشرمط في ماك
Screenshot_20240212_044651.jpg
[Hide] (234.6KB, 1080x1178) Reverse
>>1608
انا برضو اللي جاهل يا ابن اللبوة 
كسمك على كسم الملحدين اللي على الكوكب اجمعين على كسم كل اللوزرز اللي في الصب ريديت
Replies: >>1653
>>1650
محدش بيستخدم كسم الهري ده على الواقع ولا على النت و انت جاي تتمنيك على مفيش برضو
انت عاجبك انها مش مستخدمه اصلا فعايز تحس انك جامد بتستخدمها عشان تبطل بعبصه ف طيزك
و كسم الجمعه برضو شوف هتعملي ايه كسمها كسمها تاني يا ماصص زب البعير
الملحدين حارقينك اوي مبهدلين كسمك ساكنين ف دماغك ببلاش ده انت بتحلم بينا في كوابيسك ياض يا عربي يا شرموط  
كسم الجووووممممممعه
Replies: >>1654 >>1660 >>1667
>>1653
كل الاجانب بيستخدموها يا كسمك امال انا عرفتها ازاي ؟ كلمة شائعة و معروفة من ٢٠٢١ انت اللي ابن متناكة اهبل 
انت مش عارف ترتب جملة على بعضها اصلا كسم الضحك لازم تلزق شتيمة عشان بينت انك عيل ابن قحبة عبيط جاهل مش بيفتح النت

الملحدين حارقني؟ يبني انتوا اخركم النت تقعدوا تتشموا انتوا حرفيا عاملين ثريد مخصوص بتجروا تدوروا عليه زي الموهوولين كل يوم جمعة عشان تنزلوا سبام
يبقى مين المهووس بالتاني و نايكه في افكاره؟
دانتوا هتتناكوا في جهنم أما تشبعوا
Replies: >>1665
>>1653
ناس كتير فشخ بستخدم الكلمة دي ، انت الي عايش تحت طوبة بس
Replies: >>1661
>>1660
بتستخدم*
>>1654
في ناس كده بتروح الاوربان ديكشناري و تجيب كلمات كده غريبه من هناك عشان تحس انها جامده زيك كده
كله بيستخدم W  بس مفيش من الهبل بتاع mans دي بكسمك يعني قدامك تقول W anon او W chad انما انت بتحب المياصه و الاختلاف عشان تكون مميز و قلت تكتب mans عشان طيزك حمرا
انت مازلت محروق مننا بردو و هتموت بس تجيبنا
انت لو قريت الثريد اصلا يبن المتناكه مكتوب هنكسم الجمعه عشان دوشته و زحمته و سلبياته محدش جاب اسلام في الموضوع غيرك انت يا مريض الجمعه فعلا زحمه و دوشه بنت شرموطه مش بنعرف نركز منها و احنا في بيوتنا
اقتل نفسك يا شيخنا عشان تروح جنتك الي هتنيك فيها حريم نبيك و اختك و امك و كل الدياثه يا خول
هفضل بردو اقول كسم الجمعه ميت مره يبن القحبه المشكله ان لو ربك ده كان جامد فشخ كده كان زمانه موتني انما هو ضعيف بيتناك عايز واحد زيك تدافع عنه و عن دينه الوهم كيك يعني
Replies: >>1666 >>1671
>>1665
انت يلا يملحد يبن الشرموطه  انت ياملحد يامسيحي يبن المتناكة دياثة ايه و نياكة ايه الي في الجنة يبن الاحبه اتظبط كدا يبن الزانيه انت تعرف ايه عن الإسلام يبن الاحبه عشان تقول كلامك دا يجاهل يامنبطح يابن المتناكة يلعن كسمك
Replies: >>1669
>>1653
طب ما انت عربي يبن المتناكة يا اهطل يبن الزانية ولا انت مع القومية ومن بتوع الحرية ودعم الفيمينست والنياكة والشذوذ بتاع كسمك دي وتيجي تتناك علينا عشان تبان انك مثقف والراجل الاوبن مايند ابن المتناكه المتحضر غور يلا يبن الزانية يا اهطل
Replies: >>1669
>>1666
بص بيولع ازاي ده انا حرفيا قاعد بنيكك و انت بتتجاوب معايا
عيل بشخه لول
اقتل نفسك كمان مره عشان تتنعم في الجنه و تنيك ميه خليفه يبن صلعم يعني انت الي تعرف عن الاسلام؟ هو الاسلام قالك تشتمني كده و تستهزء بيا اذا كنت مسيحي؟ انت نفسك اثبتت ان دينك ديوث و عنصري جدا و همجي كسمك يا جدع
>>1667
لا يا ابن صلعم مصر عرقها مش عربي و اصلها مش عربي خالص بس لما الاسلام دخل كلو بقى نفسه يبقى عربي لكن مصر مش عربيه و انا اصلا مستعر منها
و بعدين ايه الي دخل القوميه بالفيمينست و الشذوذ؟ قومية انهي دوله اصلا؟ ابقى اتكلم عدل المره الجايه يبو نيكه
لو انت شايف اني "اوبن مايند" براحتك بس انت اكيد غيران و قاعد بتولع يا سيم فاج
انا متحضر؟ لو انت شايف كده يبقى انت اثبتت ضعفك قدامي
كسم الجمعه كمان مره على دين ابوكو الهمجي ده الي بيأمركم تشتمو و تسبو و تستهزأو بالناس
Replies: >>1670
>>1669


غيران من مين يابن المره المتناكه يشرموط وديني مش همجي يبن الاحبه يعرص يبن الاحبه انا مغلطش في المسيحيه يبن المتناكه وديني مامرنيش اني انيك كسمك يبن المتناكه هو مثلا لو مسيحي زنا في امك يبقا كل المسيحين زانين يبن المتناكه يا عبيط انت بقا مثلا قولت ديني همجي بناء على اني شتمت كسمك وحكمت على ديني  الي هو الاسلام بس انا جبت مثال بتاع المسيحي دا مثال يبن الاحبه يمتناك بتعم بالكلام وتجمع يبن الاحبه النت والسكس لحس دماغ كسمك غور يبن المتناكه يديوث وصلعم مين دا يبن المتناكه يا اهطل
Replies: >>1672
>>1665
ولا يا كسمك سيرش على الكلمة على تيك توك أو انستا أو على تويتر هتطلعلك حتى في فيديوهات اليوتيوب
 كلمة شائعة نيك بس انت معرفش ليه مصمم على نظرية المؤامرة دي انت بس اللي نورم فاتح البورد بقالك شهرين ولا حاجة و ملكش في الجو دا
و بعدين دياثة و محارم ايه اللي بتجيب في سيرتهم يا كسمك انت يا اما مسلم من التجمع ابوه و أمه كانوا متسرحين و مكانوش موجودين يعلموه أساسيات الحاجات دي يا كوفتس ابن متناكة طيزك كبيرة و اختك بتتاخد من قساوسة الكنيسة
>>1670 
سيبك منه يا انون دا مفكر أنه بقا عنده شخصية لما بقا ملحد و ضاف ملحدات الفيس اللي ضاربين شعرهم احمر وبينزلوا سكس
Replies: >>1673 >>1674
>>1672
كسم الملحدين , و كسم المسلمين , و كسم المسيحين , و كسم اليهود , و كسم اي ابن متناكة محروق علي معتقدات حد ثاني. اكبروا يا انونز
Replies: >>1675 >>1677
>>1672
كلامك غلط الكلام ملوش علاقة بالنضوج
دي حاجة انا مؤمن و اللي قدامي عارف اني هتضايق لو هو شتمها انا معنديش مانع يشتم الدين بس يدي سبب يقولنا عشان كذا كذا لكن يشتم من غير سبب دي بتعصبني نيك
Replies: >>1675 >>1676
>>1674
الريبلاي دا
>>1673
المقصود بيه دا
>>1674
انت واحد عاقل , شايف واحد بي كسكس ل دينك و معتقداتك بدون مبرر , يا عايز يعصبك و يطلع منك انفعال , يا متعصب ل اعتقاد معين , ليه تنزل ل مستواه و ت كسكس معاه و انت تشتم معتقداته هو كمان؟
Replies: >>1680
>>1673
نكبر ف ايه فين النضوج في الموضوع واحد يشتم معتقدي انا بأمن بيه مهو اكيد لازم اتحمئ ودمي يفور
Replies: >>1678 >>1679 >>1684
>>1677
"خخ واحد غريب علي النت شتم حاجة انا مؤمن بيها؟ خخخ ازاي , دمي لازم يفور و اتحمن احا , ازاي اسكت علي كلام واحد علي ايميج بورد"
>>1677
الصراحة معاه حق
دا واضح أنه عيل في ثانوي و من كلامه ميعرفش حاجة عن الإسلام فا زيه زي الناس اللي بتشتم الاسلام على النت سواء اجانب أو عرب
و بصراحة نقاشات النت دي بضان نيك
Replies: >>1684
>>1676

تصحيح يا انون
يكسكس=يعرص/يخاف
>>1677
>>1679
المشكله ان الواد اهبل اصلا و انا بترول عليه و هو عمال يتنطط و يشتم و طلعت اسوء ما فيه و وقع في الفخ
علشان اثبت ان الاسلام دين همجي ابن وسخه و انتم حمير انتو التانين الي شايفين الالحاد جمدان بكسمكو يعني الجمدان بقى في الالحاد؟ انا كنت عمال استفزه و هو استجاب علشان هو مسلم بيمص لصلعم لووووول
Replies: >>1691 >>1699 >>1749
احا يا دين امي انا سايبكم من الجمعة الي فاتت لحد دلوقتي عمالين تشتمو في بعض كسم الضحك
>>1684
لول واسوء ما فيه انت عيل بضان ابن زانيه والله شكلك طفل اهطل
images_(3).jpeg
[Hide] (38.4KB, 480x639) Reverse
>>1684
Replies: >>1750
>>1684
شكلك طفل عندو 13 سنة  
؛)
Replies: >>1750
>>1699
>>1749
اول يوم ليكو في ايمج بورد يا نيوفاجز انت و هو؟ معلوماتكم القليله فضحتكم لدرجة ان كسم الترول عندكم بيصدر من اطفال 
احا اوي يا زومرز يا ولاد الوسخه اطلعو من هنا
Replies: >>1751 >>1752 >>1753
>>1750

هو انت يا طفل يبن المتناكه عشان عرفلك كم كلمتين انجليزي وكم مصطلح وعبيد للغرب هتقعد تقول طريقه كلامك فضحكتو ودا مش اول يوم ليا عامة على الايمج بورد 
 انت مش لاقي كلام تقوله بكسمك 
وعمال تحزق يفلاح يبن المتناكه فكر الناس العبيد الي زي كسمك كدا هما الي يحبو يقلدو اسيادهم اقعد احزق كدا لحد ما يطقلق عرق في طيزك
>>1750

دا انت طفل يبن المتناكه يعبيط شكلك كدا من طريقة كلام كسمك الي فضحاك دي انك معندكش حياة وعيل ملكش لازمة وعايز حد ينيكك اعترف يبن العرص
Replies: >>1755
>>1750

نيوفاجز امك الزانية
Replies: >>1755
هيقولك لول حالا اهو وكم كلمة انجليزي عشان يعرفنا انه مثقف ابن متناكة
Replies: >>1755 >>1756
>>1752
انجليزي ايه و غرب ايه
يسطااا
كسم الجمعه
ريح بقى يبو دين مهزق
بس بجد يعني عشان انون بيترول يبقى هو طفل دي حاجه متناكه عقليا و انت مشفتش بوردات في حياتك اصلا ده الترول ده اي حد بيعملو يعني بس انت زومر لسه جاي من جروب الفيسبوك
بحزق؟ انت مش شايف نفسك وربنا
>>1752
>>1753
>>1754
سيم فاج يبو نيكه
+
>نيوفاجز امك الزانية
من الجمله دي عرفت انك اهبل مش عارف اصلا يعني ايه نيوفاج
خخخخخخخ ده انت انون مريض ابن متناكه اجري خد علاجك يا شيزو
بطل يسطا المعيله بتاعتك دي باين اوي انك سيمفاج يعني
+
لول دي بتتقال بكثره عادي جدا معروفه ولا انت مثلا عشان فلاح شايفها كلمه انجليزي نادره بقى و جامده نيك لدرجة لول دي الي بتثبت ان حد عارف انجليزي
يا اخي كسمك بطل هري بقى يلعن دين امك خليت الثريد شخاخ
Replies: >>1757
>>1754
يعني انا مش عارف ايه المثقف في كلمة لول خخخخخخخخخخخ ما تبطل هري من اول الثريد بكسمك يعم + اهو كسم الجمعه تاني اقعد ولع بقى و عيطت ربك ابن الشرموطه انه يدافع عن نفسه
الثريد باظ يبن الزانيه بسبب جنانك عمال تبوست كانك انون تاني و باين نيك من فرق الوقت الي حرفيا ثوان انك دين ام سيم فاج معاق عقليا مريض نفسي
كسم الجمعه + انت فلاح و اهبل لكونك مفكر لول دي كلمه مثقفه خخخخخخخخخخخ
Replies: >>1758 >>1759
>>1755
انت مريض نفسي ابن متناكه روح اتناك
>>1756
كل واحد وليه شخصيته وفي الكلام يبن المتناكه انت ابن احبه ملكش عاز

وايه الي دخل ديني في الموضوع يبن المتناكه
>>1756
يعم انا ربي مش هيسيبك دي اقل كلمة اقولهالك يبن الشرموطه 

بس انا يبن الاحبه مش ببوست اكني انون تاني واحسن كسم الثريد يبوظ
بص قفل على الموضوع عشان انت بتغلط في ديني ومعتقدي وانا مقدرش اعملك حاجه من ورا شاشة 
لان وربي الي خلقني انت لو كنت قدامي وقلت لكلمة دي لكنت دبحتك
رد عليا واشتمني واعمل الي انت عايزه بس معتقدي وديني لاء
Replies: >>1763
IMG-20240122-WA0083.jpg
[Hide] (51.1KB, 720x962) Reverse
>>1760
اكثر مسلم سلمي , KEK
الست مورجَانة في طيِزها دبانة قالتلي شلهالي قولتلها خخخ و انا مالي ؟
[New Reply]
Connecting...
Show Post Actions

Actions:

Captcha:

jschan 1.2.1